Helge Bendixen Modellverksted

Trebåtmodeller og andre ting vi lager


Dette er hjemmesiden der vi ønsker å vise bygging av modellbåter og andre saker vi syns er morsomt å lage

Bildene i serien over viser byggingen av båttypen Drake, konstruert av Johan Anker i 1929.

Bilde til venstre er skjellettet til Odins nye mahogny racer.


  Helge Bendixen

 mobil 91387147