Bygging

bildet under: skroget til Jeløen er spantet opp, tilpasset og klar for legging av bordganger.

bildet under: modellen av Colin Archer "lodsbaad" fra 1888, ferdig bordet opp og klar til dekksarrangement.

bildet under: Johan Ankers 6mR "Norna" fra 1928, båten som daværende kronprins Olav ble olympisk mester i. Blykjøl påsatt, roret er montert og neste steg er legging av dekk.