Fjernstyrte klassikere

Våre fjernstyrte klassikere er bygget etter de tegninger som er nevnt under, er utstyrt med 2-kanals radio med seilservo, og har blykjøl utformet etter tegningen. Vi har valgt å ikke utstyre modellen med dypere kjøl eller mer kjølvekt, ut fra tanken om at dette ikke bare skal være en seilende modell, men også en vakker utstillingsmodell. Riktignok vil skjøter, fall og vant være tilpasset seilingen, men ellers er modellene "riktige". Og de seiler fint i og er en pryd for øyet i sitt rette element.

bb11, Borge Brisværd, Drøbak, 1958, skala 1:6,18

5.5mR, Bjarne Aas, 1952, skala 1:10

6mR, Johan Anker 1928, skala 1:10