Modellen på bildene over og under er 5.5mR, "Bingo", tegnet av Bill Luders og bygget i USA i 1966. Båten ble leid og seilt av Kong Olav til verdensmesterskapet i Long Island Sound i 1971. Kongen ble så begeistret for båten at han kjøpte den. Båten eies i dag av Tom Nysted, Risør.

 

Modellen på bildet over er "Jeløen", 5,5 seilmeter Københavner-regel, fra 1915. Båten er restaurert og bygget opp igjen til det smykket den er i dag, av Ingerid og Gabriel Lund, Jeløy. 

Vi presenterer her smakebiter av hva vi har bygget og hva vi holder på med nå.

Modellene er bygget med utgangspunkt i originale tegninger (Colin Archer, Johan Anker, Bjarne Aas, Christian Jensen). Spant for spant på kjølstokken, bordgang for bordgang, dekkslist for dekkslist på dekksbjelkene. Dette er en tidkrevende, men givende prosess, som gir unike modeller av høy kvalitet.

Våre modeller blir til som et resultat av en omfattende prosess med valg av materialer, nøyaktighet i byggingen og en vedvarende streben etter korrekt detaljeringsnivå. Vi bygger modeller både med tanke på korrekthet i konstruksjon og detaljer. For oss er det særlig viktig å ivareta det visuelle helhetsinntrykket. Vi har bl.a. levert modeller til Norsk Sjøfarts Museum, Fred. Olsen og DnB.