modellbåtgalleriet

9mR Pandora, Johan Anker 1907, Anker&Jensen, Vollen i Asker, skala 1:20

Den internasjonale regel – R-regelen – ble vedtatt i 1906 og iverksatt fra 1907.  Johan Anker var en av hovedpersonen da regelen ble utformet i International Yacht Racing Union i London. Pandora ble tegnet og bygget vinteren 1906/1907 og ble innmålt til 9mR. Pandora er dermed en av de første båten Anker konstruerte etter R-regelen og sannsynligvis den første 9mR han tegnet.

12mR Rollo, Johan Anker 1911, Anker&Jensen, Vollen i Asker, skala 1:20

Rollo vinner sammenlagt både i Kiel og Cowes. Suksessen Johan Anker oppnådde gav ham sitt definitive gjennombrudd som internasjonal lystbåtkonstruktør og regattaseiler. Erfaringene han høstet,  medvirker til at han i årene som kommer konstruerer og bygger en rekke vinnerbåter. Han seirer i Olympiske Leker i Stockholm i 1912 med ”Magda IX”.

12mR Symra, Johan Anker 1914, Anker&Jensen, Vollen i Asker, skala 1:20

Symra ble bygget for å være norges representant i Europauken i Horten i 1914 i 12-meter klassen. Hun overrasker alle med sin nye Bermudarigg. Hun seirer i 4 av 5 starter og vinner 12mR-klassen med Johan Anker til rors. Man er imidlertid ikke helt trygg på den nye riggtypen og har for sikkerhets skyld en komplett gaffelrigg liggende på land i Horten ………

Spissgatter Jeløen, 1915, skala 1:20

Jeløen ble bygd i Larvik av en hjulmaker etter tegninger til en tysk gravør med navn Wilhelm Schulze som bodde i Norge på denne tiden. Schulze hadde tegnet flere båter og var veldig innspiret av Colin Archer, særlig spissgattere. Wilhelm Schulze tegnet blant annet en 5,5 seilemeter etter Kjøbenhavn regelen som ”Jeløen” er bygd etter. Båten var ferdig i 1915.

Den har også mange trekk av en Archer båt som heter Marie. Tar man alle mål til Marie (som er en av Acher mest kjente båter) kan man dele alle tall på 1,8 og få de nøyaktige målene til ”Jeløen

12mR, Vema III, Johan Anker 1933, Anker&Jensen, Vollen i Asker, skala 1:20

I forbindelse med KNS 50-års jubileum i 1933, ble det besluttet å blåse nytt liv i 12mR-klassen ved jubileums-regattaen, og deltagere ble invitert fra England og Frankrike. For å markere Norges posisjon i jubileums-regattaen, ble det bestilt en ny båt hos Anker&Jensen. Bestiller var Georg Unger Vetlesen, norskamerikaner bosatt i NewYork. Resultatmessig gikk ikke Vema helt til topps, men design-messige er Vema en klar vinner. Seilsport-skribenten Caspar Brochmann beskrev en gang Vema III som ”21-meter ren glede”. Sannsynligvis er båten den mest linjevakre 12-meter som er bygd her i landet. Vema III seiler i beste velgående, den er i norsk eie, har i de senere år blitt betydelig restaurert.

Færdersnekke, bygd i skala 1:10 etter tegninger av Bjarne Aas