Modeller til salgs

12m R Vema III, Johan Anker 1933, skala 1:20, kr. 19.000,-